MStonawski.jpg

Michał Stonawski

Urodzony w 1984 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Od 2004 roku studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2007 laureat stypendium im. Prof. Jana Szancenbacha. W 2010 dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Leszka Misiaka oraz Medal Rektora Akademii Sztuk Pięknych za wyróżniającą się pracę.

Absolwent Środowiskowych Studiów Doktoranckich na ASP w Krakowie. W 2015 roku otrzymany stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Finalista ogólnopolskiego konkursu „Talenty Trójki" 2011. W 2013 roku uczestnik I międzynarodowego Biennale Artystycznego SVEART. Finalista XI edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepperta.

Prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą.

Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK).

Zajmuje się malarstwem i instalacjami malarskimi.

ZAKŁADANIE I ZRZUCANIE PASÓW

ZAKŁADANIE I ZRZUCANIE PASÓW

olej na płótnie, 30 x 40, 2021r. 2.000 pln

tabliczki

tabliczki

olej na płótnie, 30 x 25, 2015r. SPRZEDANY