SNY I SEKRETY

SARA ILIA
MARTA BYSTROŃ
ZUZANNA GROCHOWSKA

„Sny i sekrety” to wystawa trzech polskich artystek współczesnych – Marty
Bystroń, Zuzanny Grochowskiej oraz Sary Ilii. Prezentowana twórczość oparta jest na nieoczywistości, wrażeniu oraz estetyce, którą kultura usytuowała jako czerpiącą z marzeń sennych. Wykreowane imaginarium ma charakter oniryczny, ale czy nierzeczywisty?
Sen wyłącza świadomość, lecz uwalnia tęsknoty i pragnienia. Język marzeń sennych jest tajemniczy, wymykający się logice. Ma wartość psychologiczną i terapeutyczną, a historia interpretacji snów sięga do najstarszych cywilizacji. Marzeniom sennym przypisuje się także prorocze moce oraz znaczenie symboliczne. Śnienie jest doświadczeniem. Być może, bez tego co na jawie, sen nie mógłby istnieć.
Artystki nie opowiadają marzeń sennych, nie tworzą pamiętnika. Odwołując się do oniryzmu ważny pozostaje dla nich aspekt fizyczności i figuracji. Ciało jest łącznikiem, dowodem obecności w świecie snu oraz na jawie.
Malarstwo Marty Bystroń ma charakter osobisty. Artystka kreuje emocjonalny, ekspresyjny obraz, w którym bohaterki umieszczone są w świecie symboli. Poszukuje znaczeń, interpretacji.
Zuzanna Grochowska redefiniuje kobiece ciało, traktuje je jak formę, którą w dowolny sposób można dekonstruować, rozbić i wybrać to co najbardziej interesujące. Balansuje na granicy sztuki przedstawiającej i abstrakcyjnej.
Ciało na płótnach Sary Ilii potraktowane jest formalnie jako powtarzalny kształt, który można komponować i powielać w swobodny sposób. Równocześnie osiąga ono wymiar duchowy i emocjonalny.
Jednocześnie artystki poruszają tematy, których źródło znajdują w codzienności oraz osobistych doświadczeniach opartych na emocjach i wrażliwości. Być może dlatego najlepszą materializacją tych odczuć jest poruszanie się na granicy jawy i snu, które okazują się być nierozłączne. Tak, jak w marzeniu sennym, sekrety i to co ukryte zostaje obnażone.


Małgorzata Latos